054-5252781

הספר שלי (בקרוב)

בימים אלה אני שוקדת על ספר שמספר את סיפורי האישי שייראה אור בקרוב.